Till innehåll på sidan

Barn ska aldrig placeras i fattigdom

Motion 2021/22:752 av Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-28
Granskad
2021-09-28
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en regel i socialtjänstlagen om att barn aldrig ska placeras i familjehem med skulder hos kronofogden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag förekommer att vuxna som har skulder hos kronofogden anmäler sitt intresse att bli familjehem. Tyvärr finns det kommuner som väljer att placera i familjer som har skulder trots att det borde vara uppenbart olämpligt. När indrivning av skulderna sker, riskerar detta bli på bekostnad av de pengar som skulle gått till det placerade barnet och dess behov. Därför bör huvudregeln vara att de som ansöker om att bli familjehem inte anlitas för nya placeringar så länge skulden hos kronofogden finns kvar. Regeringen bör i reglerna för LVU och placering av barn tillföra att barn aldrig ska placeras i familje­hem som har skulder hos kronofogden.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en regel i socialtjänstlagen om att barn aldrig ska placeras i familjehem med skulder hos kronofogden och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialutskottet
    Betänkande 2021/22:SoU18
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.