Avskaffande av löneskatt för pensionärer, m.m.

Motion 1990/91:Sk351 av Sten Svensson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Sf270 hemställs
1. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda
löneskatten för pensionärer fr.o.m. inkomståret 1992,
2. att riksdagen beslutar att det särskilda grundavdraget
för pensionärer fr.o.m. inkomståret 1992 inte skall
avtrappas på grund av förmögenhet,

Stockholm den 23 januari 1991

Sten Svensson (m)

Bo Lundgren (m)

Gullan Lindblad (m)

Görel Bohlin (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Hans Dau (m)

Ingvar Eriksson (m)

Karin Falkmer (m)

Margit Gennser (m)

Ann-Cathrine Haglund (m)

Ingrid Hemmingsson (m)

Ing-Britt Nygren (m)

Bertil Persson (m)

Mona Saint Cyr (m)

Per Stenmarck (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Ingegerd Troedsson (m)

Göran Åstrand (m)

Hugo Hegeland (m)

Ewy Möller (m)

Knut Wachtmeister (m)


Yrkanden (4)

 1. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda löneskatten för pensionärer från och med inkomståret 1992
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda löneskatten för pensionärer från och med inkomståret 1992
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att det särskilda grundavdraget för pensionärer från och med inkomståret 1992 inte skall avtrappas på grund av förmögenhet.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar att det särskilda grundavdraget för pensionärer från och med inkomståret 1992 inte skall avtrappas på grund av förmögenhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.