Till innehåll på sidan

Avskaffa reklamskatten

Motion 2019/20:2661 av Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om skatten på analog utomhusreklam bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att reklamskatten ska avskaffas. Detta har också skett i etapper. Det faktum att vissa reklamslag fortfarande beskattas snedvrider konkurrensen mellan reklamslagen. Ett reklambudskap på en digital skylt har ingen skatt, medan samma budskap är beskattat med 7,65 % om det är applicerat på analog utomhusreklam. Detta är inte rimligt och därför borde skatten snarast avskaffas.

Analog utomhusreklam finansierar busskurer, offentliga toaletter och lånecykel­system i hela Sverige. Genom att skatten skapar en konkurrensnackdel mellan reklams­lagen kan investeringar i infrastruktur bli lidande. Dessa investeringar leder till besparingar för skattebetalarna varför denna skatt måste anses vara extra skadlig.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om skatten på analog utomhusreklam bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Skatteutskottet
    Betänkande 2019/20:SkU22
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.