Till innehåll på sidan

Avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Motion 2013/14:Ju369 av Metin Ataseven (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.

Motivering

Idag har vi en preskriptionstid på 10 år eller 15 år för sexualbrott mot barn beroende på brottets art från det att barnet har fyllt 18 år, det innebär att oberoende av när brottet skedde så börjar man räkna från 18 års ålder.

Många människor som blir drabbade av sexualbrott i barndomen har svårt att berättade om det som hänt dem. Det dröjer många gånger lång tid innan de berättar för någon över huvud taget om traumatiska händelser i barndomen. Det dröjer i regel ännu längre tid innan man anmäler förövaren och ibland kan det vara för sent.

När det handlar om sexualbrott mot barn så är förövaren ofta någon i barnets närhet. Det kan handla om att barnet är i beroendeställning till brottslingen. Det kan göra att barnet känner skam och inte vet vem det ska prata med. Det dröjer i regel många år innan barnet ens vågar prata om händelsen/händelserna med människor i sin närhet. Det är därför viktigt att man ser över preskriptionstiden för sådana brott.

Man brukar räkna preskriptionstiden från den dag brottet begicks. Men när det gäller våld och brott mot minderåriga barn räknas preskriptionstiden från den dag personen fyller 18 år, det vill säga våldtäkt av barn preskriberas t ex först när den utsatta fyller 28 år eller om det är fråga om grov våldtäkt när den utsatta fyller 33 år, och detta är oberoende av när våldtäkten ägde rum. Preskriptionstiden räcker ändå inte att åtala alla de förövare som utnyttjat barn eftersom brotten hinner bli preskriberade många gånger. Regeringen bör därför se över preskriptionstiden för sexualbrott mot barn i syfte att avskaffa den.

Stockholm den 3 oktober 2013

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.