Till innehåll på sidan

Avkvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2022/23:2274 av Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avkvotera föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi en fin tradition av att ge nyblivna föräldrar möjligheten att spendera den första tiden tillsammans med sina barn. Det är en fantastisk möjlighet för familjer som gör Sverige unikt i världen, vilket skall värnas. Familjen utgör en central roll för trygghet och ordning. Inte bara för det enskilda barnet utan i förlängningen också för samhället i stort. Familjen har varit en fundamental del av kittet som utgjort välfärdssamhället och vår historia. Dessvärre har starka ideologiska krafter symtomatiskt arbetat för att slå sönder det som tidigare varit självklart. Det är tragiskt.

 

Möjligheten att vara föräldraledig ges fram tills dess att barnet fyller 12 år. Föräldrarna får idag 480 dagar som delas jämt varav 90 dagar är reserverade för respektive förälder. Denna tradition skall vi vara stolta över och anpassa för så många familjer som möjligt, inte tvärtom. Att staten bestämmer över varje enskild familj och dess möjlighet att själv styra över sin egen vardag genom att kvotera dagarna är fel. När politiker skall avgöra hur enskilda familjer skall leva och skapa en så dräglig tillvaro som möjligt är det som utgångspunkt orättvist. Alla familjer har inte möjlighet att leva efter de snäva ramar som dagens politik skapat, vilket medför att många av de föräldradagar som föräldrar har rätt till inte kan användas. Detta på grund av en ideologisk agenda som ledande politiker drivit de senaste decennierna.

 

Jag tror på den enskilde individens egen förmåga att råda över sin tid, sina beslut och sin framtid. Föräldraförsäkringen skall inte skilja sig från den regeln och därför vill jag se en avkvotering i dagens föräldraförsäkring så att alla familjer kan lägga upp sin tid efter familjens bästa.

 

 

 

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avkvotera föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.