Till innehåll på sidan

Även offentliga bespisningar och kök måste kunna uppge ursprungsland på maten

Motion 2021/22:1956 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner och regioner på måltidsmenyerna ska uppge ursprungsland för de köttråvaror och andra råvaror som använts och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På samma sätt som privata restauranger och livsmedelsaffärer har ett krav på sig att tydligt uppge ursprungslandet på maten så borde även de offentliga köken ha samma krav. Skoleleverna lika väl som vårdtagare på vårdhem och sjukhus bör ha tillgång till informationen om varifrån maten kommer. De krav man ställer på privata restauranger bör självklart samtidigt ställas på samhället egna offentliga kök inom vården och skolan.

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner och regioner på måltidsmenyerna ska uppge ursprungsland för de köttråvaror och andra råvaror som använts och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
    Betänkande 2021/22:MJU14
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.