avAnitaStenbergm.fi.

Motion 1988/89:So217

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So217

avAnitaStenbergm.fi.

Åtgärder mot brown sugar (en ny heroinsort),
m.m.

Ett nytt heroinpreparat, brown sugar, har kommit in på den svenska
narkotikamarknaden. Det används genom rökteknik liksom hasch och
marijuana och har fått en snabb spridning bland ungdomar i flera amerikanska
och asiatiska stater. Dels behöver det inte injiceras, dels är det en i många
länder mycket billig drog. Risken kan anses stor för att ungdomar som
tidigare använt hasch och/eller marijuana går över till en tyngre heroindrog.
Narkotikautvecklingen måste därför följas speciellt noga för att undvika en
upptrappning av tung narkotika på den svenska marknaden.

Miljöpartiet de gröna menar att det finns flera möjliga vägar att följa för att
uppnå denna målsättning. Det är viktigt att föräldrar, skolpersonal och
annan personal i ungdomsverksamheten känner till heroinpreparatet och de
svåra konsekvenser som det kan få. Det är också viktigt att folkrörelserna
såväl som föräldrar får möjligheter att engagera sig i samhällsarbetet med att
förebygga narkotikamissbruk. Vi anser också att patrullerande kvarterspoliser
som har ungdomarnas förtroende och som är väl kända bland de boende
kan ha en god effekt när det gäller att förebygga småhandeln med narkotika.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att medel
bör anslås för att intensifiera upplysningen om den nya drogen "brown
sugar,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att stödet
till folkrörelsernas arbete för att förebygga narkotikamissbruket bör
ökas,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
förutsättningar måste förbättras för föräldrar att medverka i det
förebyggande arbetet inom narkotikaområdet,

[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att det bör
finnas fler patrullerande kvarterspoliser med uppgifter att förebygga
narkotikamissbruk,1 ]

6

[att riksdagen hos regeringen begär att tullverket får i uppdrag att Mot. ]
tillfredsställande förhindra narkotikasmuggling2]. So217

Stockholm den 13 januari 1989
Anita Stenberg (mp)
Ragnhild Pohanka (mp)
Marianne Samuelsson (mp)
Gösta Lyngå (mp)

Eva Goés (mp)
Kaj Nilsson (mp)

11988/89:Ju212

21988/89:Sk623

Yrkanden (6)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att medel bör anslås för att intensifiera upplysningen om den nya drogen "brown sugar"
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att medel bör anslås för att intensifiera upplysningen om den nya drogen "brown sugar"
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att stödet till folkrörelsernas arbete för att förebygga narkotikamissbruket bör ökas
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att stödet till folkrörelsernas arbete för att förebygga narkotikamissbruket bör ökas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att förutsättningar måste förbättras för föräldrar att medverka i det förebyggande arbetet inom narkotikaområdet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att förutsättningar måste förbättras för föräldrar att medverka i det förebyggande arbetet inom narkotikaområdet
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.