Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010

Motion 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. (SD)

Motionen behandlas inte

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2010/11:101
Tilldelat

Händelser

Inlämning
2011-04-27
Registrering
2011-04-27
Utgår
2011-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör inleda förhandlingar om utträde ur Europeiska unionen och i stället ingå i ett mellanstatligt samarbete för den fria, inre marknaden.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges EU-avgift ska frysas i samma stund som förhandlingarna inleds.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör motsätta sig alla förslag som ökar Sveriges roll som nettobidragsgivare till EU.

Motivering

I regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2010 framkommer att EU-avgiften, vilket i själva verket är att betrakta som bidrag, har ökat och numera uppgår till svindlande 30,4 miljarder kronor. Nettoflödet uppgår till 17,4 miljarder kronor, motsvarande 0,5% av BNP. Onsdag den 20 april presenterades dessutom EU-kommissionens förslag till ny budget, vilken kan komma att öka avgiften med 1,7 miljarder kronor enligt beräkningar från Finansdepartementet.

Sverigedemokraterna ser det som oacceptabelt att skattebetalarnas pengar skänks bort till en byråkratisk och främmande makt. Sverige är en av de största nettobidragsgivarna bland federationens 27 länder, och vi har i det avseendet förlorat stort på vårt EU-medlemskap. Detta är att betrakta som slöseri med skattemedel.

I vårt valmanifest 2010 föreslog vi att Sverige snarast möjligt bör inleda förhandlingar om ett utträde ur den Europeiska unionen och i stället ingå i ett mellanstatligt samarbete för den fria, inre marknaden. I samma stund som förhandlingarna inleds skall överföringar av svenska skattemedel till superstaten frysas.

Stockholm den 27 april 2011

Johnny Skalin (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Erik Almqvist (SD)

David Lång (SD)

William Petzäll (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör inleda förhandlingar om utträde ur Europeiska unionen och i stället ingå i ett mellanstatligt samarbete för den fria, inre marknaden.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges EU-avgift ska frysas i samma stund som förhandlingarna inleds.
  Behandlas i
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör motsätta sig alla förslag som ökar Sveriges roll som nettobidragsgivare till EU.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.