Arbetsmarknadsåtgärder

Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:2812

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Arbetsmarknadsåtgärder

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom den offentliga sektorn.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till heltid.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa ofrivilligt delade turer.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jobbskatteavdraget.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja taket i a-kassan.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Yrkanden (30)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom den offentliga sektorn.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till heltid.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa ofrivilligt delade turer.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jobbskatteavdraget.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja taket i a-kassan.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en 100-dagarsregel i a-kassan.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra villkoren i a-kassan för deltidsarbetslösa.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slopad avgift till a-kassan.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra a-kassan obligatorisk.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sammanslagning av myndigheter.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stärkta rättigheter för osakligt uppsagda.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en avskaffad allmän löneavgift.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slopat sjuklöneansvar upp t.o.m. nio anställda.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om turordningsreglerna.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lärlingsanställningar.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrat starta-eget-bidrag.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa sysselsättningsfasen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om föreningsjobb.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp Lavallagen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera utstationeringsdirektivet.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om huvudentreprenörsansvar.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsprövad arbetskraftsinvandring.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa vita-jobb-modellen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slopa instegsjobben.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverkets anslag ska höjas till 2006 års nivå.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det statliga stödet till fortbildning av skyddsombud ska återinrättas.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt kunskapscenter för arbetsmiljöforskning.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta ett center för äldrepolitik i linje med den norska förlagan.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett statligt stimulansbidrag för att förbättra möjligheterna till friskvård och företagshälsovård.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa karensdagen inom yrken med hög smittorisk i den offentliga sektorn.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.