Till innehåll på sidan

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 1999/2000:A254 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-10-05
Hänvisning
1999-10-12
Bordläggning
1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1999/2000:A254

av Attefall, Stefan (kd)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Massarbetslöshet trots högkonjunktur

1 Inledning

Trots en god konjunktur och stigande sysselsättning är det oerhört många
svenskar som idag saknar arbete. De sociala problem och det slöseri med
mänskliga resurser som det innebär är ytterst allvarliga. Sverige har,
vilket är viktigt att komma ihåg, fortfarande en massarbetslöshet. Cirka
16 procent av arbetskraften, eller över 700 000 människor är arbetslösa, i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller undersysselsatta, det vill säga de
skulle vilja arbeta mer. Det finns en uppenbar risk för att arbetslösheten
inte längre ses som det stora samhällsproblem den är, när ekonomin
utvecklas positivt. Detta måste motverkas genom en

Yrkanden

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsmarknadspolitikens inriktning
  Behandlas i:

 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsmarknadspolitikens inriktning
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetstider
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetstider
  Behandlas i:

 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att säga nej till en generell arbetstidsförkortning
  Behandlas i:

 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att säga nej till en generell arbetstidsförkortning
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsdelning
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsdelning
  Behandlas i:

 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om långtidsarbetslösa och insatser för att stärka den enskilde arbetslöse i dennes sociala situation
  Behandlas i:

 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om långtidsarbetslösa och insatser för att stärka den enskilde arbetslöse i dennes sociala situation
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anställningsstödets regelverk
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anställningsstödets regelverk
  Behandlas i:

 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomsarbetslöshet och utvecklingsgarantin
  Behandlas i:

 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomsarbetslöshet och utvecklingsgarantin
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anfört som nivån på det s.k. skattefria bidraget till ungdomar utan arbetslöshetsförsäkring
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anfört som nivån på det s.k. skattefria bidraget till ungdomar utan arbetslöshetsförsäkring
  Behandlas i:

 17. att riksdagen beslutar om ändring i 9 § lag om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år vad gäller det skattefria bidraget till ungdomar utan arbetslöshetsförsäkring
  Behandlas i:

 18. att riksdagen beslutar om ändring i 9 § lag om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år vad gäller det skattefria bidraget till ungdomar utan arbetslöshetsförsäkring
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen och förenklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen och förenklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
  Behandlas i:

 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nivån på utbildningsbidraget för dem som saknar arbetslöshetsförsäkring
  Behandlas i:

 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nivån på utbildningsbidraget för dem som saknar arbetslöshetsförsäkring
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lärlingsutbildning som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lärlingsutbildning som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd
  Behandlas i:

 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sabbatsår/friår
  Behandlas i:

 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sabbatsår/friår
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om datortek
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om datortek
  Behandlas i:

 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utvärdering av jobbsökaraktiviteter
  Behandlas i:

 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utvärdering av jobbsökaraktiviteter
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsförmedlingens roll
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsförmedlingens roll
  Behandlas i:

 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samverkan mellan arbetsmarknads- och socialpolitik enligt modellen Det finns bruk för alla
  Behandlas i:

 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samverkan mellan arbetsmarknads- och socialpolitik enligt modellen Det finns bruk för alla
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statliga myndigheter och finansieringsbidraget för arbetspraktik
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statliga myndigheter och finansieringsbidraget för arbetspraktik
  Behandlas i:

 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om besparingar inom AMV
  Behandlas i:

 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om besparingar inom AMV
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om avskaffandet av flyttningsbidraget
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om avskaffandet av flyttningsbidraget
  Behandlas i:

 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att om det vid en omförhandling av nivån på lönebidrag föreligger risk för uppsägning skall en sänkning av lönebidraget inte genomföras
  Behandlas i:

 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att om det vid en omförhandling av nivån på lönebidrag föreligger risk för uppsägning skall en sänkning av lönebidraget inte genomföras
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nivån på lönebidrag i ideella organisationer
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nivån på lönebidrag i ideella organisationer
  Behandlas i:

 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av utbildningskonto för att främja kompetenshöjning i arbetslivet
  Behandlas i:

 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av utbildningskonto för att främja kompetenshöjning i arbetslivet
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lönebildningen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 48. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lönebildningen
  Behandlas i:

 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en moderniserad arbetsrätt
  Behandlas i:

 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en moderniserad arbetsrätt
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 51. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rätten att undanta två nyckelpersoner från turordningsreglerna vid uppsägning
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 52. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rätten att undanta två nyckelpersoner från turordningsreglerna vid uppsägning
  Behandlas i:

 53. att riksdagen som sin mening ger regerinen till känna vad i motionen anförts om att fackets vetorätt vid entreprenader avskaffas
  Behandlas i:

 54. att riksdagen som sin mening ger regerinen till känna vad i motionen anförts om att fackets vetorätt vid entreprenader avskaffas
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 55. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot blockad av enmans- och familjeföretag samt mot företag som inte har kollektivavtal därför att ingen av de anställda är medlem i någon fackförening eller vill ha kollektivavtal
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot blockad av enmans- och familjeföretag samt mot företag som inte har kollektivavtal därför att ingen av de anställda är medlem i någon fackförening eller vill ha kollektivavtal
  Behandlas i:

 57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att möjligheten till provanställning förlängs till tolv månader
  Behandlas i:

 58. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att möjligheten till provanställning förlängs till tolv månader
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 59. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ändra skyldigheten för arbetsgivare att återanställa till sex månader
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 60. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ändra skyldigheten för arbetsgivare att återanställa till sex månader
  Behandlas i:

 61. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att visstidsanställning vid arbetsanhopning bör tillåtas upp till två år
  Behandlas i:

 62. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att visstidsanställning vid arbetsanhopning bör tillåtas upp till två år
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 63. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ökad information om gällande regler på arbetsrättens område
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ökad information om gällande regler på arbetsrättens område
  Behandlas i:

 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning och utveckling inom arbetslivsområdet
  Behandlas i:

 66. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning och utveckling inom arbetslivsområdet
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 67. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett handlingsprogram för att genomföra de åtgärder mot arbetslöshet som EU-länderna gemensamt kommit fram till
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 68. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett handlingsprogram för att genomföra de åtgärder mot arbetslöshet som EU-länderna gemensamt kommit fram till
  Behandlas i:

 69. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag för budgetåret 2000 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning: Anslag A 1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader; Regeringens förslag; 4 527 565 000; Anslagsförändring; -50 000 000, Anslag A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder; Regeringens förslag; 19 590 591 000; Anslags förändring; - 2 360 000 000, Anslag A 3 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade; 6 828 941 000; Anslagsförändring; +30 000 000, Anslag B 2 Arbetslivsinstitutet; Regeringens förslag; 155 396 000; Anslagsförändring; -7 000 000, Anslag B 3; Forskning, utveckling och utbildning m.m. inom arbetslivsområdet; Regeringens förslag; 308 585 000; Anslagsförändring; -90 000 000; Summa för ugiftsområdet; Regeringens förslag; 46 129 988 000; Anslagsförändring; -2 477 000 000.
  Behandlas i:

 70. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag för budgetåret 2000 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning: Anslag A 1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader; Regeringens förslag; 4 527 565 000; Anslagsförändring; -50 000 000, Anslag A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder; Regeringens förslag; 19 590 591 000; Anslags förändring; - 2 360 000 000, Anslag A 3 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade; 6 828 941 000; Anslagsförändring; +30 000 000, Anslag B 2 Arbetslivsinstitutet; Regeringens förslag; 155 396 000; Anslagsförändring; -7 000 000, Anslag B 3; Forskning, utveckling och utbildning m.m. inom arbetslivsområdet; Regeringens förslag; 308 585 000; Anslagsförändring; -90 000 000; Summa för ugiftsområdet; Regeringens förslag; 46 129 988 000; Anslagsförändring; -2 477 000 000.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.