Antalet myndigheter

Motion 2011/12:K267 av Jenny Petersson och Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen
2011/12:K267
av Jenny Petersson och Michael Svensson (M)
Antalet myndigheter
M0124
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska antalet myndigheter.
Motivering
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter. Polisen, Migrationsverket och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.
Minskningen av myndigheter har främst skett genom sammanslagningar till så kallade enmyndigheter. Vid årsskiftet fanns det 387 myndigheter, tabellen nedan visar antalet myndigheter den 31 december varje år.

2006
2007
2008
2009
2010
SB
3
3
3
3
2
Ju
149
142
142
136
136
UD
11
11
11
11
11

16
16
13
12
12
S
17
16
14
16
18
Fi
56
57
59
61
58
U
102
66
61
55
59
Jo
16
11
10
10
7
M
44
40
16
15
10
N
69
27
29
24
26
IJ
13
12
8
6
Ku
34
34
33
32
A
11
10
10
10
RK
483
447
414
394
387
Källa:

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska antalet myndigheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.