Till innehåll på sidan

Ansökningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat stöd för uppgiftslämnandet i ansökningarna om ersättningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik.

Motivering

Reglerna som skall tillämpas vid ansökningar om ersättningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik är komplicerade och blanketterna är svåra att fylla i.

För uppgiftslämnandet måste många anlita konsulthjälp. Länsstyrelsernas kontroll innebär i regel att dubbelarbete utförs, eftersom uppgifterna i regel kontrolleras och ansökningarna upprättats av kvalificerade medarbetare på redovisningsbyråer eller av andra konsulter.

För upprättandet av fastighets- och inkomstdeklarationer lämnar Skatteverket ett underlag i utsända deklarationsförslag, som avsevärt underlättar de skatteskyldigas uppgiftslämnande.

Jag anser att länsstyrelserna skulle kunna lämna ett motsvarande underlag och stöd för ansökningar om ersättningar, som Skatteverket lämnar för upprättandet av deklarationer. Detta skulle minska antalet fel i ansökningarna och minska det dubbelarbete som nu utförs.

Jag anser att länsstyrelsernas arbete med ansökningarna skall ha större inriktning på att hjälpa uppgiftslämnarna att lämna korrekta uppgifter. Detta skulle underlätta arbetet med ansökningarna och minska länsstyrelsernas kontrollarbete.

Regeringen bör få i uppdrag att utarbeta hur länsstyrelserna kan underlätta uppgiftslämnandet genom att lämna underlag för upprättandet av ansökningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik.

</

Stockholm den 27 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat stöd för uppgiftslämnandet i ansökningarna om ersättningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.