Till innehåll på sidan

Anhöriginvandring

Motion 2012/13:Sf349 av Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
KD763

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra ”sista länken”-bestämmelsen.

Motivering

I dag kan man endast få uppehållstillstånd i Sverige som anhörig om man ingått i samma hushållsgemenskap och bott tillsammans till dess att barnet eller barnen lämnade hemlandet. Vidare får det inte gå mer än två år från det att barnet fick uppehållstillstånd och det bör ha funnits ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar under den tiden. Det ligger förstås i sakens natur att om vuxna barn över 18 år har flyttat eller flytt till Sverige är det ingen självklarhet att deras föräldrar har anledning eller möjlighet att göra detsamma. Men med stigande ålder och tilltagande oförmåga eller sjukdom ökar behovet av närhet till anhöriga. Att då uppfylla alla de nämnda kraven är i de flesta fall omöjligt.

Familjen är i många kulturer inte begränsad till kärnfamiljen utan det är brukligt att man tar ansvar för sina föräldrar när de blir äldre. Före 1996 fanns en så kallad ”sista länken”-bestämmelse som omfattade en person vars samtliga nära släktingar var bosatta i Sverige. Den gav gamla föräldrar med barn i Sverige möjlighet att återförenas med sin familj. Kristdemokraterna motsatte sig att denna bestämmelse avskaffades och vi vill att den återinförs. Att inte ge möjlighet att komma hit för en person vars samtliga nära släktingar är bosatta i Sverige är inhumant.

Liknande problem finns idag när föräldrar får uppehållstillstånd i Sverige men deras barn blir nekade då han eller hon har fyllt 18 år. Yngre syskon får stanna men äldre riskerar att inte få det.

Jag anser att dagens krav på hushållsgemenskap m.m. ska slopas för en äldre förälder. Det bör också vara möjligt för ungdomar som är över 18 år att få uppehållstillstånd i Sverige när föräldrarna har fått det. ”Sista länken”-bestämmelsen bör alltså återinföras tillsammans med någon form av krav på försörjning.

Stockholm den 5 oktober 2012

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra "sista länken"-bestämmelsen.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.