Ändring i bostadsrättslagen

Motion 2020/21:2320 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i bostadsrättslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsrättslagens 2 kap. 4 § första stycket ger föreningar rätt att vägra juridiska personer som förvärvat en bostadsrätt att bli medlemmar i föreningen, även om dessa i övrigt uppfyller förutsättningarna för medlemskap. Detta gäller dock inte kommuner och regioner, som inte får vägras inträde i föreningen. Syftet med undantaget är gott, nämligen att säkra tillgången till så kallade sociala bostäder. I praktiken orsakar dock undantaget betydligt fler och större problem än det löser:

 1. Bostadsrättsföreningarna har inget inflytande över vilka som kommunen i sin tur hyr ut lägenheterna till, vilket kan leda till minskad attraktivitet för lägenheterna i föreningen, med sjunkande lägenhetspriser som yttersta konsekvens.
 2. Bostadsrättsföreningar är tänkta som sammanslutningar för bostadsrättsinnehavare med gemensamt intresse av att äga och vårda den egendom som fastigheten utgör, och därigenom förväntas de ha ett gemensamt intresse av att föreningen har en god ekonomi och i övrigt sköts på ett bra sätt. Att få in en kommun som ägare till en eller flera lägenheter strider direkt mot grundtanken med bostadsrättsföreningar, då kommunens syfte torde vara att hyra ut lägenheten i andra hand, till hyresgäster som per definition inte omfattas av bostadsrättsföreningens gemensamma intresse.
 3. Kommuninvånare som deltar i budgivningen för en bostadsrätt riskerar att bli överbudade av kommuner, som deltagit i budgivningen med kommuninvånarnas skattepengar. Detta riskerar att trissa upp bostadspriserna på orten till en onaturligt hög nivå.
 4. Det skapas stora orättvisor, när självförsörjande kommuninvånare inte har råd att köpa bostadsrätter, medan invånare som inte själva kan göra rätt för sig får lov att bo där. Det är orättvisor som leder till att olika grupper ställs mot varandra.

Dessa problem är av sådan art att det nämnda undantaget för kommuner och regioner bör avskaffas.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i bostadsrättslagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.