Till innehåll på sidan

Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Motion 2018/19:34 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-10-03
Granskad
2018-10-04
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige kan få sina värdesaker beslagtagna med syftet att delfinansiera de asylsökandes uppehälle under asylprocessen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Danmark röstade man i januari 2016 igenom ett lagförslag som innebär att asylsökande som kommer till Danmark ska kunna få sina värdesaker beslagtagna av danska myndigheter. Enligt lagen kan kontanter och värdesaker som överstiger ett belopp på 10 000 danska kronor beslagtas, för att sedan säljas. Detta för att delfinansiera den asylsökandes uppehälle under asylprocessen.

Inger Støjberg från regeringspartiet Venstre har försvarat lagen med principen att den som har pengar ska försörja sig själv och att ”när man kommer till Danmark blir man behandlad som danskar blir behandlade” (källa: Ministern backar inte om att beslagta flyktingars värdesaker, Sveriges Radio, 18 december 2015).

Liknande system finns sedan tidigare i Schweiz samt i de två sydliga tyska delstaterna Bayern och Baden-Württemberg. Där har myndigheterna i många år beslagtagit pengar från asylsökande av samma anledning, det vill säga för att täcka en del av kostnaderna under asylprocessen (källa: Flyktingar måste lämna från sig pengar, SVT, 21 januari 2016).

Själv ser jag det som en självklarhet att vi även här i Sverige bör ledas av principen att man försörjer sig själv om man kan. Därför bör även Sverige utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till landet ska kunna få sina värdesaker beslagtagna med syftet att delfinansiera de asylsökandes uppehälle under asylprocessen. 

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige kan få sina värdesaker beslagtagna med syftet att delfinansiera de asylsökandes uppehälle under asylprocessen och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
    Betänkande 2018/19:SfU16
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.