Friktionsdäck på sommaren

Motion 2017/18:512 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-29
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om användandet av friktionsdäck på sommaren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En del kommuner i Sverige har redan infört lokala dubbdäcksförbud, och fler kommuner planerar att införa lokala förbud. Dessutom pågår diskussioner om att eventuellt införa avgifter för dubbdäck. En konsekvens av detta blir att fler bilister väljer att köra med dubbfria däck, även kallade friktionsdäck eller allrounddäck, året runt för att slippa byta däck inför varje sommar och vinter. Det leder dock till försämrad trafiksäkerhet. Siffror från Trafikverket visar att det på vinterväglag är över 40 procent större risk att förolyckas i en trafikolycka med friktionsdäck jämfört med dubbdäck. Friktionsdäck försämrar trafiksäkerheten även på sommaren. Tester visar att bromssträckan blir upp till 50 procent längre med friktionsdäck, jämfört med bra sommardäck.

Andra tester har visat att det är lika farligt att köra med friktionsdäck sommartid som att köra med sommardäck på vintern. Gummit är för mjukt för sommarväg och viker sig mot underlaget.

På sommaren ger friktionsdäcken sämre grepp, längre bromssträcka och försämrad stabilitet vid en undanmanövrering än vad sommardäck gör. Användandet av friktionsdäck blir allt vanligare, trots att dess gummiblandning inte alls är anpassad för sommarbruk. Det finns därför behov av att göra en översyn av användandet av friktionsdäck sommartid och om det anses lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om användandet av friktionsdäck på sommaren och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.