Behålla tvåundantaget för små företag

Motion 2014/15:1773 av Jessica Rosencrantz (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla tvåundantaget från LAS för små företag.

Motivering

För att bygga Sverige starkt behövs en politik som sätter jobben främst. Politiker och det offentliga kan bidra till viss del, men de allra flesta jobb skapas av privata företag. Inte nog med det, undersökningar av bland annat Företagarna visar att så många som fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda.

Svensk arbetsmarknad omfattas av många regler kring anställningsvillkor och uppsägning. Lagen om anställningsskydd reglerar vilka som får sägas upp och i vilken ordning. Det är bra att arbetsmarknaden omfattas av tydliga regler, men det är också viktigt att reglerna tar hänsyn till verklighetens beskaffenhet och företagens behov. Att alltid först säga upp den som anställdes sist är inte rimligt, särskilt inte för små företag med få anställda. Därför kan företag med färre än tio anställda i dag göra undantag om två personer från turordningsreglerna i LAS. Regeringen signalerade i valrörelsen en avsikt att riva upp detta undantag. Det skulle verka hämmande på småföretagandet och jobbtillväxten i Sverige.

Enligt en nylig undersökning från Svenskt Näringsliv säger 60 procent av tillfrågade företagare med två till tio anställda att en sådan förändring skulle hämma möjligheten att anställa. Att avskaffa den lilla flexibilitet som i dag finns för mindre företag vore mycket olyckligt om vi vill se en framväxt av fler företag och fler jobb. Fyra av fem jobb skapas av små företag – tvåundantaget måste behållas.

 

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla tvåundantaget från LAS för små företag.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.