Till innehåll på sidan

Granskning av f.d. statsminister Göran Perssons och f.d. justitieminister Thomas Bodströms ansvar avseende avvisningarna av Ahmed Agiza och Mohamed El Zari

KU-anmälan 2008/09:29 (050-1275-2008/09) av Tomas Tobé (m)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

Anmälare: Tomas Tobé, riksdagsledamot (m)

Datum: 2009-01-19

Dnr 050-1275-2008/09

 

Begäran om granskning av f d statsminister Göran Perssons och f d justitieminister Thomas Bodströms ansvar avseende avvisningarna av Ahmed Agiza och Mohamed El Zari

 

Jag anmäler härmed till konstitutionsutskottet om granskning av före detta statsminister Göran Persson och före detta justitieminister Thomas Bodström avseende deras ansvar och skuld vid avvisningen av de två egyptiska medborgarna Ahmed Agiza och Mohamed El Zari år 2001.

 

Konstitutionsutskottet har tidigare granskat ovan angivna avvisningar men mot bakgrund av att nya uppgifter presenterats behöver en ny granskning göras. Före detta utrikesminister Anna Lindhs pressekreterare Eva Franchell hävdar i en nyutkommen bok att det stora ansvar för avvisningarna som lagts på Anna Lindh egentligen borde tillskrivas fler. Enligt uppgift ska Göran Persson ha givit en direkt order om att avvisningarna skulle ske och Thomas Bodström ska även ha godkänt hur avvisningarna genomfördes. Vid utfrågningar i konstitutionsutskottet år 2005 har både Göran Persson och Thomas Bodström bland annat hävdat att de inte kände till att avvisningarna genomfördes av CIA-agenter vilket står i direkt kontrast till de nya uppgifterna.

 

Det är mycket allvarliga uppgifter som Eva Franchell presenterar och, om de är korrekta, så ger det en delvis ny bild av denna historiska rättsskandal för Sverige. Med anledning av detta så begär jag att konstitutionsutskottet granskar de nya uppgifterna och särskilt klargör vad före detta statsminister Göran Persson och justitieminister Thomas Bodström kände till och vilket ansvar de hade för avvisningarna.

 

 

Tomas Tobe

Riksdagsledamot (m)

 

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.