Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Kommittédirektiv 2016:408

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Innehåll

Övergångsbestämmelser

2. Lagen ska tillämpas i fråga om

Bilaga

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

1. I fall då

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

För Konungariket Sveriges regering

För Konungariket Saudiarabiens regering

Protokoll

För Konungariket Sveriges regering

För Konungariket Saudiarabiens regering

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.