Till innehåll på sidan

Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Kommittédirektiv 2015:911

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Innehåll

Aktiv icke-finansiell enhet

Andel i eget kapital

Finansiell tillgång

Finansiellt institut

Finansiellt konto

Föremål för regelmässig handel

Etablerad värdepappersmarknad

Hemvist i en annan stat eller jurisdiktion

Kontantvärde

Kontohavare

Närstående enhet

Person med bestämmande inflytande

Passiv icke-finansiell enhet

Passiv inkomst

Rapporteringspliktigt konto

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut

Andra definitioner och förklaringar

Betydelsen av vissa termer och uttryck

1. Sveriges riksbank,

Definitioner och förklaringar

Nya konton som får granskas som om de är befintliga konton

Rapporteringspliktiga

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.