Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Kommittédirektiv 2015:860

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Innehåll

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

Kvarhållande av luftfartsobjekt

Möjlighet att registrera vissa nationella rättigheter

En borgenärs rätt att vidta åtgärder utan beslut av domstol

Reservforum

Tillämpliga bestämmelser i vissa insolvenssituationer

Övergångsbestämmelser

Bilaga 1

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT

Chapter I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Chapter II

Article 7

Chapter III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Chapter IV

Article 16

Article 17

Chapter V

Article 18

Article 19

Article 20

Article

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.