Lag (2015:1016) om resolution

Kommittédirektiv 2015:1016

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Lag (2015:1016) om resolution

Innehåll

Lagens innehåll

Ansvariga myndigheter

Finansinspektionen

Regeringen

Resolutionsändamålen

Allmänna tillämpningsprinciper

Proportionalitet

Koncernresolutionsplaner

Möjligheten att rekonstruera eller avveckla en koncern

Åtgärder för att undanröja eller minska väsentliga hinder

Informationsutbyte med institut och moderföretag

Kravet och hur det ska uttryckas

Hur kravet ska bestämmas

Övriga resolutionsenheter

Övriga företag som inte är resolutionsenheter

Gemensamma bestämmelser

Hur kravet ska uppfyllas

Delkrav för vissa resolutionsenheter

Alternativt delkrav för vissa resolutionsenheter

Miniminivå för delkravet

Särskilda bestämmelser för dotterföretag

På vilken nivå kravet ska bestämmas

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.