Till innehåll på sidan

Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer

Kommittédirektiv 2016:660

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer

Innehåll

  1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

  2 § Regionens ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för bröstcancer i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §. Förordning (2022:355).

  3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
  1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
  2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
  3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.