Till innehåll på sidan

Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Kommittédirektiv 2016:533

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Innehåll

  1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

  2 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om
  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, och
  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till uppgifter som behandlas enligt den lagen. Förordning (2020:1137).

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.