Till innehåll på sidan

Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

Kommittédirektiv 2015:905

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

Innehåll

  1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

  2 § Skatteverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter på medium för automatiserad behandling.

  3 § Skatteverket får besluta om avgifter för utlämnande av uppgifter.

  4 § Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska gallras.

  5 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter (2015:898) och för verkställighet av denna förordning.

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.