Till innehåll på sidan

Förordning (2015:859) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2016

Kommittédirektiv 2015:859

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:859) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2016

Innehåll

    Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,6 procent för år 2016.

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.