Avfallsförordning (2020:614)

Kommittédirektiv 2020:614

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Avfallsförordning (2020:614)

Innehåll

Ordförklaringar

Tillämpningsområde

Klassificeringsprocess

Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper

Klassificering som farligt avfall

Returpapper

Förpackningsavfall

Elektriska och elektroniska produkter

Uttjänta bilar

Spillolja

Bygg- och rivningsavfall

Farligt avfall

Brännbart avfall

Förbud mot förbränning av separat insamlat avfall

Elektriska och elektroniska produkter samt batterier

Kvicksilveravfall

Returpapper

Avfall från fartyg i hamn

Farligt avfall

Lagring som en del av att samla in avfall

Erbjuda andra att förbereda avfall för återanvändning

Dumpning

1. Havs- och vattenmyndigheten, om prövningen avser dumpning i

Bemyndigande för Socialstyrelsen

Bemyndigande

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.