Till innehåll på sidan

Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)

Kommittéberättelse S 2015:06 utredningen, se dir. 2015:118, dir. 2016:105, dir. 2017:51 och dir. 2017:91

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.

Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)


Beteckning: S 2015:06
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-03-25
Status: Avslutad 2108 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:118, dir. 2016:105, dir. 2017:51 och dir. 2017:91
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Kullgren, Åsa, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2017-02-28
Särskild utredare: Sörenson, Anna-Lena, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-06-15
Sakkunnig: Karlsson, Stefan, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-10-04
Sakkunnig: Olai, Daniel, fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-06-15
Sakkunnig: Santesson Kurti, Helena, fr.o.m. 2017-10-05 t.o.m. 2018-06-15
Sakkunnig: Sörell, Eva, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-04-19
Expert: Andrew-Nielsen, Gunila, fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Bastami, Salumeh, fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Berglund, Carl Magnus, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2016-07-01
Expert: Bergquist, Pär-Ove, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-09-12
Expert: Broddvall, Rickard, fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-04-19
Expert: Eklund, Susanna, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Eriksson, Inge, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Hagblom, Erica, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-04-19
Expert: Isberg, Suzanne, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Lithner, Tomas, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2016-06-30
Expert: Nordling, Marianne, fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Nordqvist, Leif, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Norén, Sylvia, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Nyman, Eva, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15
Expert: Rasmuson, Svante, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-12-31
Expert: Skiöld, Peter, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-06-15
Sekreterare: Eriksson Stephanson, Cristina, fr.o.m. 2016-01-14 t.o.m. 2017-02-28
Sekreterare: Kling, Maria, fr.o.m. 2016-06-07 t.o.m. 2017-03-09
Sekreterare: Montgomery, Anna, fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m. 2017-03-09
Sekreterare: Ringbom, Thomas, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-06-21
Sekreterare: Södergård, Björn, fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare: Ternby, Ulrika, fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2018-06-21

Rapporter

SOU 2017:15Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
SOU 2017:76Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
SOU 2018:53Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.