Torsdag den 9 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:127

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:127

Torsdagen den 9 juni 2022

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 19 maj

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Elsemarie Bjellqvist (S) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 8 juni

Anmälan om ersättare för statsråd

3

Alexander Ojanne (S) som ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 8 juni tills vidare

4

Andrea Törnestam (S) som ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S) fr.o.m. den 8 juni tills vidare

Anmälan om kompletteringsval

5

Andrea Törnestam (S) som ledamot i socialutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.