Torsdag den 8 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:34

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:34

Torsdagen den 8 december 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 17 och fredagen den 18 november

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Frida Tånghag (V) som ersättare fr.o.m. den 9 januari 2023 t.o.m. den 14 maj 2023 under Tony Haddous (V) ledighet

 

3

Ulf Holm (MP) som ersättare fr.o.m. den 12 januari 2023 t.o.m. den 31 mars 2023 under Emma Bergingers (MP) ledighet

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

4

Hans Eklind (KD) som förste ersättare för gruppledare fr.o.m. den 6 december

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2022/23:97 av Mathias Tegnér (S)
Arbetet mot skattefusk och skatteflykt

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2022/23:12 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel

 

6

2022/23:2287 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

7

2022/23:2292 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

SoU

8

2022/23:2293 av Ulrika Westerlund (MP)

SoU

 

Ärende för debatt
avgörs tisdagen den 13 december

Reservationer

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2022/23:UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

10

Frågor besvaras av:
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
Statsrådet Jessika Roswall (M)
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.