Till innehåll på sidan

Torsdag den 4 juni 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:132

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:132

Torsdagen den 4 juni 2020

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 14 maj

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkanden

 

2

Bet. 2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

2 res. (SD, KD)

3

Bet. 2019/20:TU12 Luftfartsfrågor

18 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

4

Utl. 2019/20:UU16 Det östliga partnerskapet efter 2020

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2019/20:FöU4 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

3 res. (SD, C)

6

Bet. 2019/20:FöU10 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2019/20:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor

61 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

8

Bet. 2019/20:SoU12 Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

36 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

9

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.