Torsdag den 30 november 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:40

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:40

Torsdagen den 30 november 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 9 och fredagen den 10 november

 

 

Anmälan om ändrad partibeteckning

 

2

Stefan Nilsson har den 29 november anmält att han inte längre tillhör Miljöpartiets riksdagsgrupp

 

 

Avsägelser

 

3

Stefan Nilsson (-) som suppleant i justitieutskottet, socialutskottet och EU-nämnden

 

4

Richard Jomshof (SD) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 december

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Lars Püss (M) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 29 januari 2018 t.o.m. den 6 maj 2018 under Jenny Peterssons (M) ledighet

 

6

Crister Spets (SD) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 28 februari 2018

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2017/18:120 av Beatrice Ask (M)
Skolans betydelse för att förebygga våldsbejakande extremism

 

8

2017/18:174 av Edward Riedl (M)
Preclearance på Arlanda

 

9

2017/18:188 av Cecilia Magnusson (M)
Återställande av biografmomsen

 

10

2017/18:189 av Cecilia Magnusson (M)
En parlamentarisk filmutredning

 

11

2017/18:190 av Cecilia Magnusson (M)
Illegal spridning av film

 

12

2017/18:191 av Cecilia Magnusson (M)
Digitalisering av filmarvet

 

13

2017/18:192 av Cecilia Magnusson (M)
Framtiden för Svenska Filminstitutet

 

14

2017/18:203 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Finansiella risker kopplat till miljözoner

 

15

2017/18:218 av Josef Fransson (SD)
Statliga institutioner och fake news

 

16

2017/18:224 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Ett fungerande växtskydd för jordbruket

 

17

2017/18:225 av Lars Beckman (M)
Landsbygdens villkor

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

18

Bet. 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

1 res. (SD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

19

Bet. 2017/18:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

3 res. (M, SD, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

20

Bet. 2017/18:MJU7 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2017/18:SoU12 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

 

22

Bet. 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

20 res. (S, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

23

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.