Torsdag den 30 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:84

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:84

Torsdagen den 30 mars 2023

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 9 mars 

Anmälan om ersättare

2

Malte Roos (MP) som ersättare fr.o.m. den 10 april t.o.m. den 7 maj under Rasmus Lings (MP) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Malte Roos (MP) som suppleant i konstitutionsutskottet, socialförsäkringsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 10 april och som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. den 10 april t.o.m. den 7 maj under Rasmus Lings (MP) ledighet

4

Katarina Luhr (MP) som suppleant i socialutskottet

Anmälan

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.