Till innehåll på sidan

Torsdag den 30 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:84

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:84

Torsdagen den 30 mars 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 9 mars 

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Malte Roos (MP) som ersättare fr.o.m. den 10 april t.o.m. den 7 maj under Rasmus Lings (MP) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Malte Roos (MP) som suppleant i konstitutionsutskottet, socialförsäkringsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 10 april och som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. den 10 april t.o.m. den 7 maj under Rasmus Lings (MP) ledighet

 

4

Katarina Luhr (MP) som suppleant i socialutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2022/23:283 av Malin Larsson (S)
Revidering av livsmedelsstrategin

 

6

2022/23:290 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Israels utveckling

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2022/23:FPM61 Handlingsplan för att återställa och skydda marina ekosystem för ett hållbart och motståndskraftigt fiske COM(2023) 102

MJU

8

2022/23:FPM62 Meddelande om hur den gemensamma fiskeripolitiken fungerar COM(2023) 103

MJU

 

Ärende för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2022/23:NU13 Mineralpolitik

23 res. (S, SD, M, V, C, KD, MP, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:TU6 Yrkestrafik och taxi

20 res. (S, SD, V, C)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2022/23:JuU9 Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

 

12

Bet. 2022/23:JuU12 Processrättsliga frågor

19 res. (S, SD, V, C)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:FöU7 Samhällets krisberedskap

20 res. (S, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

14

Bet. 2022/23:MJU12 Jakt och viltvård

19 res. (S, SD, C)

 

Frågestund kl. 14.00

 

15

Frågor besvaras av:
Utrikesminister Tobias Billström (M)
Statsrådet Lotta Edholm (L)
Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.