Torsdag den 3 oktober 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:14

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2019/20:14

Torsdagen den 3 oktober 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 12 och fredagen den 13 september

Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

2

Annika Strandhäll (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 1 oktober

3

Lena Micko (S) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 1 oktober

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

4

Maria Nilsson (L) fr.o.m. den 12 augusti

Anmälan om kompletteringsval

5

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i civilutskottet och som ledamot i EU-nämnden

6

Anna Sibinska (MP)

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.