Till innehåll på sidan

Torsdag den 27 maj 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:128

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:128

Torsdagen den 27 maj 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 6 maj 

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2020/21:697 av Eric Palmqvist (SD)
Ett reformerat strandskydd

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM108 Direktiv om företagens hållbarhetsrapportering COM(2021) 189

CU

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 2 juni kl. 16.00

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2020/21:MJU18 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

23 res. (M, SD, C, KD, L)

5

Bet. 2020/21:MJU19 Cirkulär ekonomi

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

6

Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 maj

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

7

Frågor besvaras av:
Socialminister Lena Hallengren (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.