Till innehåll på sidan

Torsdag den 25 november 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:34

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:34

Torsdagen den 25 november 2021

Kl.

12.00

 

Val av ställföreträdande justitieombudsman

 

 

 

Arbetsplenum

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val av ställföreträdande justitieombudsman

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit

 

1

Omval av Lars Lindström som ställföreträdande justitieombudsman fr.o.m. den 1 december

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 4 november

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

3

Markus Wiechel (SD) fr.o.m. idag
Därmed upphör Christina Nilssons (SD) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2021/22:7 Tisdagen den 23 november

KrU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motion

 

 

med anledning av skr. 2021/22:38 Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten

 

5

2021/22:4313 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

6

Bet. 2021/22:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020

3 res. (V)

 

Justitieutskottets betänkande

 

7

Bet. 2021/22:JuU9 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

3 res. (SD, V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

8

Bet. 2021/22:MJU6 Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön

3 res. (V, KD, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2021/22:SoU7 Bättre uppföljning av läkemedel för djur

1 res. (KD)

10

Bet. 2021/22:SoU4 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020

 

11

Bet. 2021/22:SoU6 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.