Till innehåll på sidan

Torsdag den 24 september 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:14

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:14

Torsdagen den 24 september 2020

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 3 september

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2020/21:3 Tisdagen den 22 september

KrU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

3

2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

4

2019/20:464 av Niklas Wykman (M)
Hållbara offentliga finanser

 

5

2020/21:2 av Niklas Wykman (M)
Åtgärder mot ungdomsrån

 

6

2020/21:3 av Boriana Åberg (M)
Moratorium för kompetensutvisningar

 

7

2020/21:4 av Boriana Åberg (M)
Släktbaserade kriminella nätverk

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

8

2020/21:11 av John Widegren (M)
Inställda färjeturer

 

9

2020/21:14 av Lars Thomsson (C)
Framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

10

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.