Torsdag den 24 november 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:34

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2016/17:34

Torsdagen den 24 november 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M)
Bostadsbrist på grund av stort mottagande

2

2016/17:124 av Nina Lundström (L)
Åtgärder för cykling

3

2016/17:125 av Nina Lundström (L)
Införandet av signalsystemet ERTMS

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Näringsutskottets betänkande

4

Bet. 2016/17:NU4 Statliga företag

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Skatteutskottets betänkanden

5

Bet. 2016/17:SkU7 Ändrade

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.