Till innehåll på sidan

Torsdag den 24 november 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:34

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:34

Torsdagen den 24 november 2016

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M)
Bostadsbrist på grund av stort mottagande

 

2

2016/17:124 av Nina Lundström (L)
Åtgärder för cykling

 

3

2016/17:125 av Nina Lundström (L)
Införandet av signalsystemet ERTMS

 

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

4

Bet. 2016/17:NU4 Statliga företag

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2016/17:SkU7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

 

6

Bet. 2016/17:SkU8 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2016/17:UbU5 En stärkt yrkeshögskola

4 res. (M, C, L, KD)

8

Bet. 2016/17:UbU6 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

2 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

9

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)
Statsrådet Anna Ekström (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.