Till innehåll på sidan

Torsdag den 23 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:80

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:80

Torsdagen den 23 mars 2023

Kl.

12.00

 

Val

 

 

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Elsa Widding (SD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

 

2

Josef Fransson (SD) som suppleant i skatteutskottet

 

3

Svante O Johansson som ordförande i Riksdagens överklagandenämnd

 

4

Inga-Lill Askersjö som ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd

 

 

Val

 

5

Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd

 

6

Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden

 

7

Val av sex ledamöter till Valprövningsnämnden

 

8

Val av sex suppleanter till Valprövningsnämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

9

Elsa Widding (SD) som suppleant i skatteutskottet

 

10

Mattias Karlsson i Norrhult (SD) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

11

Från 28 till 29 i försvarsutskottet

 

12

Från 28 till 29 i trafikutskottet

 

 

Val av extra suppleanter

 

13

Camilla Hansén (MP) som suppleant i försvarsutskottet

 

14

Carl Nordblom (M) som suppleant i trafikutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

15

2022/23:239 av Lawen Redar (S)
Kulturarvsinstitutioners oberoende och principen om armlängds avstånd

 

16

2022/23:242 av Lawen Redar (S)
Halveringen av kulturskolebidraget

 

17

2022/23:281 av Malcolm Momodou Jallow (V)
Ansvar för hyresgäster för brottslighet som begåtts av andra personer

 

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2022/23:UbU12 Riksrevisionens rapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser

3 res. (S, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2022/23:MJU9 Djurskydd

46 res. (S, SD, V, C, MP)

20

Bet. 2022/23:MJU10 Cirkulär ekonomi

40 res. (S, SD, V, C, MP)

21

Bet. 2022/23:MJU11 Jordbrukspolitik

45 res. (S, SD, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

22

Bet. 2022/23:FiU38 Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2022/23:SoU23 Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

 

24

Bet. 2022/23:SoU19 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

18 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

25

Frågor besvaras av:
Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Statsrådet Anna Tenje (M)
Statsrådet Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.