Till innehåll på sidan

Torsdag den 23 april 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:110

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:110

Torsdagen den 23 april 2020

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 2 april

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2019/20:27 Torsdagen den 16 april

MJU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

3

2019/20:FPM24 EU och Afrika - Mot en övergripande strategi JOIN(2020) 4

UU

4

2019/20:FPM25 En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020-2025 COM(2020) 152

AU

5

2019/20:FPM26 En ny industristrategi för EU COM(2020) 102

NU

6

2019/20:FPM27 En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU COM(2020) 103

NU

7

2019/20:FPM28 En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin COM(2020) 98

MJU

8

2019/20:FPM29 Meddelande om hinder och handlingsplan för bättre efterlevnad av inremarknadsreglerna COM(2020) 94, COM(2020) 93

NU

9

2019/20:FPM30 En europeisk klimatlag COM(2020) 80

MJU

10

2019/20:FPM31 Samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet COM(2020) 112, COM(2020) 114, COM(2020) 113, COM(2020) 123, COM(2020) 141, COM(2020) 142, COM(2020) 138

FiU


 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

11

Bet. 2019/20:MJU12 Övergripande miljöfrågor

19 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2019/20:FiU33 Ett nytt konto- och värdefackssystem

 

13

Bet. 2019/20:FiU39 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

3 res. (C, V, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:CU12 Ersättningsrätt och insolvensrätt

10 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2019/20:UU9 Nedrustningsfrågor

2 res. (V)

16

Bet. 2019/20:UU12 Interparlamentariska unionen (IPU)

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:UbU14 Vuxenutbildning

12 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

18

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.