Till innehåll på sidan

Torsdag den 20 januari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:56

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:56

Torsdagen den 20 januari 2022

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2021/22:264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Beivrande av brott mot huvudmän

 

2

2021/22:266 av John Widegren (M)
Vargpopulationen

 

3

2021/22:276 av Sten Bergheden (M)
Tillkännagivanden för att underlätta för jägare och sportskyttar

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2021/22:FPM28 En europeisk gemensam kontaktpunkt för finansiell och icke-finansiell information (Esap) COM(2021) 723, COM(2021) 724, COM(2021) 725

FiU

5

2021/22:FPM32 Konnektivitetsstrategin The Global Gateway Initiative JOIN(2021) 30

UU

6

2021/22:FPM33 Förordning om politisk reklam COM(2021) 731

KU

7

2021/22:FPM34 Revidering av direktivet om unionsmedborgares rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet COM(2021) 732

KU

8

2021/22:FPM35 Revidering av direktivet om unionsmedborgares rösträtt och valbarhet vid kommunala val COM(2021) 733

KU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

9

2021/22:240 av Thomas Morell (SD)
Statliga bolag och osund transportverksamhet

 

 

Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

10

2021/22:205 av Ulrik Bergman (M)
Åtgärder för att säkerställa rättvisa val

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

11

2021/22:202 av Alexandra Anstrell (M)
Krispaket för lantbruket
2021/22:224 av John Widegren (M)
Det svenska jordbrukets konkurrenskraft
2021/22:269 av Magnus Oscarsson (KD)
Den ekonomiska krisen i svenskt jordbruk

 

12

2021/22:241 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Nedläggning av mackar på landsbygden

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

13

2021/22:248 av Tobias Andersson (SD)
Utebliven granskning av gangsterrappen

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

14

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Utrikesminister Ann Linde (S)
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
Statsrådet Max Elger (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.