Torsdag den 20 februari 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:78

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2019/20:78

Torsdagen den 20 februari 2020

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 30 januari

Anmälan om ersättare

2

Stina Larsson (C) som ersättare fr.o.m. den 7 april t.o.m. den 29 november under Kristina Yngwes (C) ledighet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2019/20:FPM17 Framtidskonferensen COM(2020) 27

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Mikael Damberg (S)

4

2019/20:289 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

5

2019/20:300

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.