Till innehåll på sidan

Torsdag den 20 april 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:93

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:93

Torsdagen den 20 april 2023

Kl.

12.00

 

Val

 

 

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val av justitieombudsmän

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit:

 

1

Omval av Katarina Påhlsson som justitieombudsman

 

2

Omval av Per Lennerbrant som justitieombudsman

 

 

Justering av protokoll

 

3

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 30 mars

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Fredrik Stenberg (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 24 september under Björn Wiechels (S) ledighet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2022/23:22 Tisdagen den 18 april

TU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2022/23:304 av Ola Möller (S)
Gasstöd till hushållen

 

7

2022/23:309 av Serkan Köse (S)
Kompetensutmaningen på arbetsmarknaden

 

8

2022/23:313 av Lars Isacsson (S)
Polisiär närvaro i hela landet

 

9

2022/23:314 av Richard Jomshof (SD)
Koranbränningar och svensk yttrandefrihet

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

10

2022/23:FPM73 En reform av EU:s elmarknadsdesign COM(2023) 148, COM(2023) 147

NU

11

2022/23:FPM74 Meddelande om inre marknaden 30 år COM(2023) 162

NU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2022/23:SfU14 Socialförsäkringsfrågor

40 res. (S, SD, V, C, MP)

13

Bet. 2022/23:SfU15 Migrationsfrågor

23 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:SkU14 Punktskatt och tull

26 res. (SD, V, C, MP)

15

Bet. 2022/23:SkU15 Mervärdesskatt

7 res. (SD, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

16

Bet. 2022/23:SkU10 Ny mervärdesskattelag

1 res. (V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:SoU24 Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

7 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

18

Bet. 2022/23:UU7 Internationella relationer m.m.

15 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2022/23:UbU6 Grundläggande om utbildning

31 res. (S, SD, V, C, MP)

20

Bet. 2022/23:UbU8 Gymnasieskolan

14 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

21

Frågor besvaras av:
Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Statsrådet Erik Slottner (KD)
Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.