Till innehåll på sidan

Torsdag den 19 november 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:38

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:38

Torsdagen den 19 november 2020

Kl.

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Frågestund

 

1

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

 

Meddelande om namnändring

 

2

Annika Hirvonen Falk (MP) har bytt namn till Annika Hirvonen (MP)

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2020/21:119 av Ludvig Aspling (SD)
Integrationspolitikens utgångspunkter

 

4

2020/21:124 av Yasmine Posio (V)
Aborträtten i Polen

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2020/21:FPM32 Meddelande om EU:s metanstrategi COM(2020) 663

MJU

6

2020/21:FPM33 Ändringar i Århusförordningen COM(2020) 642, COM(2020) 643

MJU

7

2020/21:FPM34 Miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 COM(2020) 652

MJU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.