Till innehåll på sidan

Torsdag den 16 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:132

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:132

Torsdagen den 16 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

1

Karin Engdahl (S) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 13 juni

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 juni

 

2

Tisdagen den 28 juni kl. 13.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2021/22:42 Tisdagen den 14 juni

SfU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

4

COM(2022) 141 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier
Kammaren har beslutat att behandlingen av detta ärende får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2021/22:UU8 Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

7 res. (M, SD, C, V, KD, L)

6

Bet. 2021/22:UU16 Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

7

Bet. 2021/22:MJU28 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

7 res. (S, SD, C, V, KD, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

8

Bet. 2021/22:SoU25 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

56 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2021/22:SfU29 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

2 res. (M, SD, V, L)

10

Bet. 2021/22:SfU30 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid

3 res. (M, SD, V, KD)

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2021/22:UbU33 Ett mer likvärdigt skolval

5 res. (S, SD, V, KD, MP)

12

Bet. 2021/22:UbU34 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2021

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:JuU45 Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten

2 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2021/22:JuU47 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:UbU25 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

17 res. (M, SD, C, V, KD)

16

Bet. 2021/22:UbU26 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

4 res. (M, SD, C, V, KD)

17

Bet. 2021/22:UbU19 Högskolan

16 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

 

Finansutskottets betänkande

 

18

Bet. 2021/22:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken perioden 2019–2021 samt den senaste externa utvärderingen av penningpolitiken

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

19

Bet. 2021/22:SkU31 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

20

Bet. 2021/22:MJU26 Ordning och reda på avfallet

9 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2021/22:SoU34 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2021/22:SoU37 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

23

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.