Torsdag den 14 september 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:4

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2017/18:4

Torsdagen den 14 september 2017

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Förnyad bordläggning

1

Yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Anmälan om ersättare

2

Crister Spets (SD) som ersättare fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober under Jeff Ahls (SD) ledighet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2016/17:623 av Maria Stockhaus (M)
Ridning som förebyggande friskvårdsarbete

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

4

2016/17:578 av Mikael

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.