Till innehåll på sidan

Torsdag den 12 mars 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:86

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:86

Torsdagen den 12 mars 2020

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 20 och fredagen den 21 februari

 

 

Meddelande om namnändring

 

2

Ebba Busch Thor (KD) har bytt namn till Ebba Busch (KD)

 

 

Meddelande om särskild debatt om förnedringsrånen

 

3

Fredagen den 3 april kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2019/20:349 av Amineh Kakabaveh (-)
Plundring av urbefolkningar

 

5

2019/20:366 av Jan Ericson (M)
Finansministerns uttalande om skattesänkningar

 

6

2019/20:367 av Lars Beckman (M)
Prioriteringar mellan olika miljö- och klimatåtgärder

 

7

2019/20:371 av Sara Gille (SD)
Markering mot kvinnoförtrycket i Iran

 

8

2019/20:377 av Ludvig Aspling (SD)
Den palestinska myndighetens stöd till terrorister

 

9

2019/20:378 av Ludvig Aspling (SD)
Sveriges och EU:s bistånd till Iran

 

10

2019/20:379 av Per Åsling (C)
Hanteringen av skatteärenden

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

11

2019/20:106 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

JuU

12

2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

JuU

 

EU-dokument

 

13

COM(2020) 80 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 maj 2020

MJU

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:UbU10 Övergripande skolfrågor

22 res. (M, SD, C, V, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2019/20:MJU8 Landsbygdspolitik

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2019/20:MJU11 Fiskeripolitik

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

17

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.