Torsdag den 1 september 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:129

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2015/16:129

Torsdagen den 1 september 2016

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Nina Lundström (L) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 25 augusti 2016

2

Laila Naraghi (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 12 september 2016

Avsägelser

3

Ulf Berg (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 13 september 2016

4

Emma Nohrén (MP) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

5

Anna Vikström (S) som extra suppleant i EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 1 april 2017 under Azadeh Rojhan Gustafssons (S) ledighet

6

Laila Naraghi (S) som ledamot i konstitutionsutskottet och som suppleant i skatteutskottet fr.o.m.

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.