Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Tisdag den 7 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:70

Kammarens föredragningslistor

2022/23:70

Tisdagen den 7 mars 2023

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 7, onsdagen den 8, torsdagen den 9, fredagen den 10 och tisdagen den 14 februari

 

 

Avsägelse

 

2

Linda W Snecker (V) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Isabell Mixter (V) som suppleant i konstitutionsutskottet 

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 9 mars kl. 14.00

 

 

Meddelande om särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner

 

5

Tisdagen den 14 mars kl. 13.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

6

2022/23:18 Torsdagen den 26 januari

NU

7

2022/23:33 Torsdagen den 16 februari

FiU

8

2022/23:29 Torsdagen den 23 februari

MJU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

9

2022/23:231 av Ida Karkiainen (S)
Effektivare tillståndsprocesser

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2022/23:FPM57 Ändringar i direktivet om kemiska agenser och i direktivet om carcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen COM(2023) 71

AU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

11

RiR 2023:2 Polisens hantering av mängdbrott – en verksamhet vars förmåga behöver förstärkas

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2022/23:FiU19 Några frågor om försäkring och tjänstepension

 

13

Bet. 2022/23:FiU28 Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer

 

14

Bet. 2022/23:FiU29 Riksrevisionens rapport om regeringens underlag till riksdagen under pandemin

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2022/23:CU7 Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

15 res. (S, SD, V, C)

16

Bet. 2022/23:CU9 Fastighetsrätt

9 res. (S, SD, V, C, MP)

17

Bet. 2022/23:CU11 Associationsrätt

9 res. (SD, C, MP)

18

Bet. 2022/23:CU15 Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2022/23:SfU12 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden

 

 

Socialutskottets betänkande

 

20

Bet. 2022/23:SoU8 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

3 res. (S, V, C, MP)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2022/23:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga

12 res. (S, V, C, MP)

22

Bet. 2022/23:KrU5 Civila samhället, inklusive trossamfund

17 res. (S, SD, C, MP)

23

Bet. 2022/23:KrU6 Kulturarvsfrågor

25 res. (S, SD, C, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

24

2022/23:207 av Monica Haider (S)
Tillståndsprocesser för vindkraft och elnät

 

25

2022/23:213 av Isak From (S)
Marknadsföringen av Sverige som besöksland

 

 

Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

26

2022/23:199 av Johan Löfstrand (S)
Fortsatt skattebefrielse för biogas

 

27

2022/23:228 av Mathias Tegnér (S)
Exitskatteutredningens nedläggning

 

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

28

2022/23:186 av Zara Leghissa (S)
Grön omställning med social hållbarhet
2022/23:191 av Linus Sköld (S)
Grön omställning och kompetensförsörjning

 

29

2022/23:210 av Teresa Carvalho (S)
Insatser för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete

 

30

2022/23:211 av Serkan Köse (S)
Arbetsmarknadsutbildningar

 

 

Statsrådet Anna Tenje (M)

 

31

2022/23:194 av Åsa Eriksson (S)
Samordningsförbunden och hjälp för sjuka att öka sin arbetsförmåga

 

32

2022/23:204 av Mikael Dahlqvist (S)
Förlängning av Äldreomsorgslyftet
2022/23:208 av Lena Hallengren (S)
Äldreomsorgslyftet

 

 

Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

33

2022/23:209 av Jonny Cato (C)
Regelverket för arbetskraftsinvandring
2022/23:217 av Sofia Amloh (S)
Arbetsmarknadsprövning för en reglerad arbetskraftinvandring

 

 

Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

34

2022/23:174 av Rebecka Le Moine (MP)
Handeln med utrotningshotade djur

 

35

2022/23:202 av Rebecka Le Moine (MP)
Det globala naturavtalet

 

36

2022/23:203 av Aida Birinxhiku (S)
Samordning av tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft

 

37

2022/23:212 av Joakim Järrebring (S)
Miljömålet om frisk luft

 

 

 

 

 

_________________________

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen