Till innehåll på sidan

Tisdag den 7 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:58

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:58

Tisdagen den 7 februari 2023

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 17 januari

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 9 februari kl. 14.00

 

 

Meddelande om utrikespolitisk debatt

 

3

Onsdagen den 15 februari kl. 09.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2022/23:12 Torsdagen den 2 februari

CU

5

2022/23:22 Tisdagen den 31 januari

MJU

 

Anmälan om faktapromemoria

 

6

2022/23:FPM45 Förordningar om förhandsinformation om passagerare för gränskontroll och brottsbekämpning COM(2022) 731, COM(2022) 729

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser

 

7

2022/23:2313 av Åsa Westlund m.fl. (S)

UbU

8

2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. (C)

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2022/23:FiU12 Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

2 res. (V, MP)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:FöU6 Försvarspolitik och totalförsvar

17 res. (S, SD, C, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2022/23:NU4 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande

16 res. (S, SD, V, C, MP)

12

Bet. 2022/23:NU8 Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

14 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

13

2022/23:158 av Åsa Westlund (S)
Skolverkets regionala kvalitetsarbete

 

 

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

14

2022/23:116 av Märta Stenevi (MP)
Arbetet mot korruption

 

15

2022/23:109 av Richard Jomshof (SD)
En neutral polisuniform

 

16

2022/23:126 av Annika Hirvonen (MP)
Jämlikhetsdata och bekämpning av hatbrott

 

17

2022/23:137 av Gudrun Nordborg (V)
Hemliga tvångsmedel och integritet

 

 

Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

18

2022/23:152 av Daniel Helldén (MP)
Transportsektorns klimatmål

 

19

2022/23:155 av Åsa Karlsson (S)
Norrbotniabanan

 

20

2022/23:156 av Åsa Karlsson (S)
Nordiskt ministerråd inom infrastruktur

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.